Nyitólap
 Miserend/Gyóntatás
 
 Plébánosunk
 Programok/Hittan
 
 Bemutatkozás
 Közösségek
 Írások/kiadványok
 
 Képek
 Imádságok
 
 Linktár
 Elérhetőségek

Imádságok

Imádságok szentáldozás előtt

1.Uram, Jézus, hozzád készülök. Nem félek tőled,

pedig hatalmas Isten vagy. Felbátorítottál ben-

nünket, amikor megmutattad, hogy szereted a gye-

reket, az embereket. Kicsik vagyunk, egyszerűek,

lehetnénk jobbak is, de Te éppen azért jösz, hogy

megváltoztass bennünket. Engedem magamat job-

bá tenni. Amen!

2. Jézus, Mester, téged várlak. Ahogy Zakeus, a

vámos, én is látni szeretnélek. De Te sokkal

többet adsz nekem ennél: hozzám jössz és nálam

szállsz meg. Lesz-e bennem olyan bátorság, mint

Zakeusban? Meg tudok-e változni? Megpróbáltam,

De nem mindig sikerült. Most eljösz hozzám, s

Te képes vagy pótolni erőddel gyengeségemet.

Tedd meg, kérlek! Amen!

3. Jézus, Isten Fia, veled találkozom. Te mondtad

el, milyen jó a mennyei Atya, aki a világot terem-

tette. Ő ismer minket és törődik velünk. Akkor is

szeret, ha rosszak vagyunk, hogy megjavulhassunk.

Jézus, Te az Atya útján jártál, és minket is vissza-

Vezetsz hozzá, ha követünk Téged. Adj erőt

ehhez! Amen!

4. Jézus, erős Isten, táplálékunk vagy a szentostyá-

ban. Egyszer több ezer embert jóllakattál a meg-

szaporított kenyérrel. Azért adtad nekik, hogy ki

ne dőljenek az úton. Mi is erőtlenek vagyunk, ami-

kor Isten útján járunk. De minket sem akarsz étlen

elküldeni. Az élet kenyerével táplálsz minket: saját

testeddel, véreddel. Kérlek, erősíts meg! Amen!

5. Jézus, igazi szőlőtő, hozzád tartozunk,

mint a szőlővesszők. A Te életed isteni

élet, mi azonban csak emberek vagyunk.

Nélküled semmit sem tehetünk. Ne en-

gedd, hogy elszáradjon bennünk isteni

életed! Minden szentáldozásban adj nö-

vekedést, hogy gyümölcsöt hozzunk, a

jócselekedetek maradandó gyümölcsét

Amen!

6. Megváltó Jézusunk, vendégeid vagyunk.

Emberi ételt, kenyeret és bort változtat-

tál át isteni áldozattá: testeddé és véreddé.

Azt akartad, hogy engedelmes halálodra

mindig emlékezzünk. Értem is meghaltál,

hogy legyen erőm áldozatosan élni, mint

Te: megtenni azt is, ami nehéz, a kedvedért.

Követni akarlak az Atyához! Amen!

7. Jézus, szerető barátunk, Te minden em-

bert szeretettel fogadsz Eggyé teszel min-

denkit, aki a sok szentostyában Veled

egyesül. Ahogy a kenyér sok búzaszemből lesz

fáradságos munkával, úgy az élet kenyere is

összeköt minket. A Te kedvedért vállalom

a munkát azért, hogy mindenkivel szeretet-

ben éljek. Amen!

8. Jézus, jó pásztor, Te keresed az elveszettet.

Lakomára mentél a bűnösökhöz, az utolsó

vacsorára pedig Te hívtad meg minden apos-

tolodat. Ma is meghívsz mindnyájunkat a

szentáldozáshoz. Nem akarlak visszautasíta-

ni és ezzel megsérteni. Tudom, hogy én szoru-

lok rá a találkozásra. Kérlek, fogadj magadhoz!

Amen

Imádságok szentáldozás után

1. Eljöttél hozzám, hatalmas Jézus. Amikor tanítottál

az emberek között, csodálkozva kérdezték: ”Nem

az ács ez, Mária fia?” Nehezen fogadták el, hogy Isten

Fia vagy. Ők ma is megkérdeznék: „Hát nem egy kis

kenyérdarab ez csupán?” Én hiszem, még ha nehéz is

rád ismerni, hogy Isten Fia vagy és hogy velem talál-

koztál. Másoknak is add meg, hogy higgyék! Amen!

2. Itt vagy nálam, Jézus, világ Ura. Te ott voltál a vi-

haros vízen is a halászbárkában, bár aludtál. Szavadra

elmúlt a veszély. Akivel együtt vagy, annak nem kell

félnie semmitől a kísértés viharában. Vigyázol rá, még

ha mozdulatlannak látszol is a szentostyában. Bátoríts

fel másokat is jelenléteddel, hogy bízzanak benned. Amen!

3. Megbocsátó Jézus, magadhoz fogadtál. A tékozló fiú

apja is lakomát rendezett, amikor megjött a fia. A

mennyei Atya is megvendégeli visszatérő gyermekeit.

Ezen a lakomán Te vagy a táplálékunk, Jézus a szent-

ostyában, Te, akinek újjáéledésünket köszönhetjük.

Sok ember nem tudja, hogy visszavárja az Atya, s hogy

megváltottad őket. Hívd vissza őket is, Jézus! Amen!

4. Köszönöm, hogy vendégül láttál, jó Jézus! Zakeus,

a vámos is együtt volt veled a lakomán, és mindent

helyrehozott: szétosztotta vagyonát. Nekem is van

helyrehozni valóm, hiszen hányszor megbántottalak.

Te engem is megerősítesz, hogy megtegyem azt is,

Ami nehéz. Jézus, vezess a jó útra mindenkit! Neked

Van hatalmad hozzá! Amen!

5. Most velem vagy, önfeláldozó Jézus. Tudtad, hogy

mit kell vállalnod, mégis felajánlottad magad előző

este az utolsó vacsorán. A szentmisében én is felaján-

lottam jótetteimet, a szentáldozásban pedig én is része-

sedtem engedelmes áldozatodból. Intézd úgy, hogy

mai lakomádnak, a szentmisének minél többen része-

sei legyenek! Amen!

6. Örökké élő Jézus, most te éltetsz engem. Feltámadá-

sod után megjelentél a két emmauszi tanítványnak,

de nem ismertek fel. Csak a kenyértörés mutatta meg

nekik, hogy ki vagy, de eltűntél előlük. Mi sem látha-

tunk dicsőségedben, de hisszük, hogy itt vagy ebben a

szent kenyérben. Add, hogy velünk együtt örökké éljen

mindenki, aki most még a kenyértörésben sem ismer

fel Téged. Amen!

7. Minket átformáló Jézus, most is alakítasz engem. A

szeretet parancsához erőt is adsz. Valahányszor veled

vagyok a szentáldozásban, hasonlóvá teszel magadhoz,

aki szeretetben éltél. Önzetlen, szolgálatkész, megbocsátó

voltál, nem pedig erőszakos. Én is ilyen lehetek, ha gyak-

ran találkozom Veled. Bárcsak sokan engednék, hogy

őket is átformáld! Amen!

8. Szentlelket ajándékozó Jézus, befogadtalak. Kenyér-

tested csak néhány percig van jelen bennem, de

Szentlelked nálam marad. Ő bátorrá tesz, és megérteti

velem, hogy az egyház tagja vagyok. Ez nemcsak segít-

ség a mennyország felé, de feladat is: tanúságot kell

tennem Rólad, Jézus. Add, hogy életem és szavaim

másokat is a jóra segítsenek! Amen!

 

 

 

Hozzáadás dátuma: 2011.12.26. 19:26
Utolsó módosítás dátuma: 2011.12.26. 19:32


© Sashalom - Krisztus Király Plébánia, 2011. Minden jog fenntartva
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu